Tarieven investeerders

Hieronder vindt u de tarieven voor investeerders. U kunt het overzicht ook downloaden als PDF.

 

Service Kosten
Aanmaken van een 'Mijn FDC Funding' account voor het doen van investeringen Kosteloos
Notificatieservice (via WhatsApp) Kosteloos
Succesfee (een tot stand gekomen investering) Vanaf 0,4% per jaar looptijd over het investeringsbedrag
Administratie en betalingsverkeer gedurende de looptijd van de lening Kosteloos
In een pitch aangeboden incentives (kortingen, producten of diensten) Kosteloos
Statistieken en informatie over uw investeringsportefeuille Kosteloos

Particulier of zakelijk investeren?

Particuliere investeerders mogen op voorschrift van de AFM maximaal € 80.000,- per persoon op enig moment hebben uitstaan via FDC Funding. Buiten deze limiet vallen investeringen vanaf € 100.000,- in één keer (u investeert dan buiten AFM-toezicht). FDC Funding adviseert u maximaal 10% van uw vrij belegbare vermogen te investeren en uw inleg te spreiden over meerdere projecten. Voor zakelijke investeerders gelden geen investeringslimieten.

Succesfee

Bij elke succesvol afgeronde investering via FDC Funding (d.w.z. het project komt tot stand) wordt een succesfee in rekening gebracht, zoals hieronder nader gespecificeerd.

Vastgoedlening

Voor een Vastgoedlening betaalt u 0,4% succesfee per jaar looptijd over de gedane investering, met een
maximum van 2,8% (7 jaar). De succesfee wordt gedurende de gehele looptijd gespreid ingehouden op de
uitbetaling van alle Maandbedragen. Bij leningen met een looptijd van meer dan 7 jaar, betaalt u derhalve na 7 jaar geen succesfee meer.


Bij de Vastgoedlening zijn deelaflossingen van minimaal 20% van de oorspronkelijke hoofdsom 1x per jaar
boetevrij toegestaan. Bij een deelaflossing verbetert de Loan-to-Value voor u, doordat de uitstaande schuld
lager wordt ten opzichte van de waarde van het vastgoedobject. Uw succesfee wordt berekend over de nog
uitstaande schuld, waardoor uw rendement onveranderd blijft.


N.B. indien er een defaultsituatie (betaalproblemen) ontstaat, zal vanaf dat moment geen succesfee meer
worden ingehouden.

Uitbetaling van rente en aflossing

De Uitbetaling van rente en aflossing is per leenvorm anders. De eerste uitbetaling per lening vindt 6 tot 8 weken na totstandkoming van die lening plaats. De uitbetalingen van uw investeringen worden voor u gebundeld in een tweewekelijkse verzamelbetaling (met specificatie per email). Voor een volledig overzicht van al uw investeringen en de bijbehorende betaalschema’s kunt u uw eigen omgeving op de website van FDC Funding raadplegen.

Vastgoedlening

De Vastgoedlening is een annuïtaire lening, een aflossingsvrije lening of een combinatie hiervan. De betaling van de annuïteit en van de rente op het aflossingsvrije deel wordt gedaan in één vast Maandbedrag. Omdat de Vastgoedlening een combinatie kan zijn van verschillende leenvormen, zullen de afspraken over betaling van rente en aflossing per project verschillen. Een eventuele restschuld (bij een aflossingsvrij leendeel) zal aan het einde van de looptijd in één keer worden afgelost. Specifieke uitgangspunten van de lening worden altijd in de gepubliceerde Pitch en in de Overeenkomst Lening vermeld.