Rentevergoeding investeerders

Hieronder vindt u de rentevergoeding voor investeerders. 

De rente die u ontvangt is gebaseerd op de zogeheten Loan to value (LTV). Dit is de verhouding tussen de leensom en het onderpand. Daarnaast is het type onderpand van belang en speelt de looptijd een rol. De investeringsobjecten zijn onder te delen in drie categorieën. Elke categorie kent zijn eigen rentepercentages.

Basis: woning-verhuur

Loan to Value (LTV) Rente 1 jaar Rente 5 jaar Rente 10 jaar
t/m 50% 2,25% 3,25% 4,25%
Vanaf 51 t/m 60% 2,50% 3,50% 4,50%
Vanaf 61% t/m 85% 3,00% 4,00% 5,00%

Combinatie woon/winkel

Loan to Value (LTV) Rente 1 jaar Rente 5 jaar Rente 10 jaar
t/m 50% 3,00% 4,00% 5,00%
Vanaf 51% t/m 60% 4,25% 4,25% 5,25%
Vanaf 61% t/m 80% 3,75% 4,75% 5,75

Bedrijfspand / kantoorpand 

Loan to Value (LTV) Rente 1 jaar Rente 5 jaar Rente 10 jaar
t/m 50% 3,75% 4,75% 5,75%
Vanaf 51 t/m 60% 4,00% 5,00% 6,00%
Vanaf 61 t/m 70% 4,50% 5,50% 6,50%