Hoe werkt het?

Wilt u uw eerste bedrijfspand aankopen of uw bedrijf uitbreiden? Of wilt u beleggen in vastgoed? FDC FUNDING maakt dit mogelijk en helpt MKB ondernemers en vastgoedbeleggers aan een passende financiering. Hieronder leest u hoe dit werkt.

Stap 1 | Indienen financieringsaanvraag

U of uw adviseur dient een financieringsaanvraag in. Aan de hand van enkele documenten doet de specialist zakelijke hypotheken bij FDC een eerste haalbaarheidstoets.

Welke documenten hebben wij van u nodig, om uw aanvraag voor een zakelijke hypotheek op haalbaarheid te kunnen toetsen:

 

Vastgoedondernemer (zakelijk)

Vastgoedondernemer (particulier)
Naam en adres klant Naam en adres klant (evt. partner)
Naam en adres onderneming(en) Aangifte IB klant (evt. partner)
Aangifte IB klant Adres aan te kopen pand/ Funda link
Jaarrekening van de onderneming(en) WOZ waarde/ WOZ verklaring
Adres aan te kopen pand/ Funda link Aankoopprijs
WOZ waarde/ WOZ verklaring (Indicatie) huurinkomsten
Aankoopprijs (Indicatie) van de Puntenhuur (bij sociale huur)
(Indicatie) huurinkomsten Privé adres (voor BKR toets)/ BKR toets
(Indicatie) van de Puntenhuur (bij sociale huur)  
Privé adres (voor BKR toets)/ BKR toets  

 

Stap 2 | Beoordeling van de aanvraag

Uw adviseur begeleidt u met de financieringsaanvraag zodat uw aanvraag op basis van de ingestuurde documenten beoordeelt kan worden. Op basis van de ingestuurde documenten wordt beoordeeld of uw financiering haalbaar en verantwoord is. Bij een positieve beoordeling wordt de pitch die u heeft voorbereid klaar gemaakt voor publicatie. Uw object kom pas online, nadat u daar akkoord voor heeft gegeven.

Stap 3 | Publicatie van de pitch

Bent u helemaal tevreden over de pitch? Dan kan uw crowdfundingcampagne worden gelanceerd! Dat verloopt volgens de volgende stappen:

3a. Innercircle
De eerste week wordt uw aanvraag opengezet voor de zgn. Innercircle**. De innercircle bestaat uit uw familie en vrienden en investeerders die een investeringscommitment hebben afgegeven. * In deze periode zullen ook de spaarrelaties van FDC worden benaderd om het object als investering aan te bieden.

3b. Voorpublicatie
Uw project wordt 48 uur voorgepubliceerd op de website. Investeerders kunnen zich inlezen in uw project.

3c. Publicatie
Uw project gaat live, investeerders kunnen zich inschrijven. De inschrijfperiode duurt 30 dagen.

3d. Afronding
Is uw project volgeschreven binnen 30 dagen? Dan feliciteren wij u van harte me de succesvolle funding van uw object en ronden wij het af. Is het binnen 30 dagen niet gelukt om voldoende investeerders te krijgen dan sluit uw project en vervalt de aanvraag. Zie onderdeel (behandel) kosten.

* Investeringscommitment; commitment om de aankomende 2 jaar € 100.000,- te investeren in objecten geplaatst op FDC FUNDING.

** In overleg is het mogelijk om uw aanvraag eerst 14 dagen open te zetten voor uw innercircle (uw eigen netwerk), voordat uw project wordt gepubliceerd op de homepage van FDC FUNDING. Na deze periode van maximaal 14 dagen wordt uw project op reguliere wijze gepubliceerd.

Stap 4 | Succesvolle funding!

Na succesvolle funding wordt uw project afgerond volgens de volgende stappen:


4a. Nieuwe investeerders wordt gevraagd om een investeerderscontract te ondertekenen.

4b. Als alle investeerderscontracten binnen zijn, wordt het contract voor u opgemaakt. U ontvangt het contract, ondertekent het en stuurt het retour.

4c. Als het contract correct ondertekend retour is, wordt het doorgestuurd naar de investeerders met het verzoek om de toegezegde investering over te maken.

4d. Als alle investeringsbedragen binnen zijn, wordt het totaalbedrag in een keer naar u overgemaakt, minus de succesfee.

Vanaf dat moment start de looptijd van de lening.

Uitleg in een afbeelding

Heeft u financiering nodig?Bepaal samen met uw adviseur welke financieringsoplossing het beste bij u past.

Dien de benodigde documenten ter beoordeling bij uw adviseur in.Samen met uw adviseur bereidt u een pakkende pitch voor uw project voor.

Wanneer de aanvraag is goedgekeurd wordt uw pitch op de website gepubliceerd.Investeerders kunnen zich inschrijven op uw project op de website.

Na volschrijving worden de contracten opgesteld en ondertekend.

Als wij het totaalbedrag hebben ontvangen, maken we het in één keer naar u over minus de succesfee.U betaalt de lening weer terug aan de investeerders via het platform volgens de afspraken per financieringsvorm.