Tarieven Geldnemers

Het oriëntatiegesprek bij FDC is altijd kosteloos. Pas als wij uw project gaan begeleiden gelden de volgende tarieven.

Hieronder vindt u de tarieven voor geldnemers. U kunt het overzicht ook downloaden als PDF.

De Bijlage bij Tarievenblad is ook te downloaden als PDF.

 

Diensten van FDC FUNDING

Haalbaarheidstoets € 1.500,- (te verrekenen met succesfee bij totstandkoming lening)
Begeleiding en ondersteuning door FDC FUNDING tijdens uw crowdfunding-campagne. Kosteloos
Beoordeling van uw leenaanvraag – Goedkeuring Zie “Publicatiekosten”
Beoordeling van uw leenaanvraag – Afwijzing Kosteloos
Prominente positie van de pitch op de Homepage van FDC FUNDING Kosteloos
Marketing via communicatiekanalen FDC FUNDING Kosteloos
Totale succes fee bij totstandkoming van uw lening middels FDC FUNDING

2,9% over de leensom:

• 1,5% aanvraag lening
• 1,4% investeringscampagne

Rente over uw lening Afhankelijk van type onderpand en verstrekkingshoogte lening
Administratie en betaalverkeer tijdens de looptijd van uw lening Kosteloos
Commerciële mailingen aan uw investeerders via FDC FUNDING Kosteloos

Publicatiekosten

Publicatiekosten zijn eenmalige kosten die in rekening gebracht worden in verband met het beoordelen, bespreken en plaatsen van uw aanvraag op de website van FDC FUNDING. Deze kosten worden in rekening gebracht op het moment dat uw aanvraag is goedgekeurd voor publicatie en u akkoord hebt gegeven op de voorwaarden van de lening. Indien uw aanvraag onverhoopt afgewezen wordt, worden de publicatiekosten niet in rekening gebracht.

Afhankelijk van de hoogte van de hoofdsom, gelden de volgende tarieven:

Hoogte van de hoofdsom Publicatiekosten
Tot € 100.000,- € 349,-
Van € 100.000,- tot € 250.000,- € 474,-
Vanaf € 250.000,- € 499,-

Inschrijvingsduur (publicatie op de website)

 • U hebt, kosteloos, de mogelijkheid tot 14 dagen openstelling voor uw eigen netwerk in een afgeschermde omgeving (de zgn. innercircle publicatie).
 • Vervolgens volgt een voorpublicatie van 48 uur; tijdens deze periode is uw project inzichtelijk voor investeerders, maar kan er nog niet geïnvesteerd worden. Zo kunnen investeerders een weloverwogen besluit nemen en eventuele vragen stellen.
 • Na de voorpublicatietermijn wordt uw project maximaal 30 dagen opengesteld voor investeringen

Rente tarieven

De rente die u betaalt is gebaseerd op de zogeheten Loan to value (LTV). Dit is de verhouding tussen de leensom en het onderpand. Daarnaast is het type onderpand van belang. De te financieren panden zijn onder te delen in drie categorieën. Elke categorie kent zijn eigen rentepercentages. Bij tussentijdse (extra) aflossing wordt de rente mogelijk aangepast.

Basis: woning-verhuur

Loan to Value (LTV) Rente 1 jaar Rente 5 jaar Rente 10 jaar
t/m 50% 2,25% 3,25% 4,25%
Vanaf 51 t/m 60% 2,50% 3,50% 4,50%
Vanaf 61% t/m 85% 3,00% 4,00% 5,00%

Combinatie woon/winkel

Loan to Value (LTV) Rente 1 jaar Rente 5 jaar Rente 10 jaar
t/m 50% 3,00% 4,00% 5,00%
Vanaf 51% t/m 60% 4,25% 4,25% 5,25%
Vanaf 61% t/m 80% 3,75% 4,75% 5,75

Bedrijfspand / kantoorpand 

Loan to Value (LTV) Rente 1 jaar Rente 5 jaar Rente 10 jaar
t/m 50% 3,75% 4,75% 5,75%
Vanaf 51 t/m 60% 4,00% 5,00% 6,00%
Vanaf 61 t/m 70% 4,50% 5,50% 6,50%

Succesfee

De succesfee wordt in rekening gebracht wanneer uw project succesvol gefinancierd wordt en tot stand komt. Deze fee wordt berekend over het leenbedrag volgens het schema hieronder. Over het Depotbedrag (1 of 2 Maandbedragen) wordt géén succesfee berekend.

Naast de eenmalige succesfee wordt er periodiek een fee in rekening gebracht gedurende de looptijd van uw lening. De hoogte van de periodieke fee is afhankelijk van de hoogte van het initiële leenbedrag

Leenvorm Succesfee Mogelijke looptijden Mogelijke Leenbedragen
Vastgoedlening

Eenmalige up-front fee van 2,9% over het leenbedrag, die wordt ingehouden op de uitbetaling van de hoofdsom + 
Periodiek 0,25% per jaar looptijd over het initiële leenbedrag

Te financieren middels:

 • Annuïteitenlening
 • Aflossingsvrije lening (maximaal 60% LTV)
 • Combinatie van Annuïteitenlening en Aflossingsvrije lening
12 - 120 maanden

Vanaf € 25.000,- Tot
€  2.500.000,- 

Maatwerkafspraken en/of overbruggingsfinancieringen zijn bespreekbaar met uw adviseur en/of crowdfundbeoordelaar.

Overige kosten en speciale situaties

Kosten van derden

Kosten die u maakt om de lening tot stand te laten komen – o.a. kosten voor taxatie, het vestigen van zekerheidsrechten, het afsluiten van verzekeringen en extern advies - zijn voor eigen rekening. Ook de kosten voor het opmaken van de daarbij behorende contracten van € 400,- excl. BTW zijn voor eigen rekening.

Inspanningskosten

Het kan zijn dat u uw aanvraag in een later stadium van het proces terug wilt trekken. FDC FUNDING rekent in deze gevallen inspanningskosten en/of kosten t.b.v. de haalbaarheidstoets.

 • In geval u de aanvraag terugtrekt nadat deze reeds is goedgekeurd voor publicatie: € 1.500,-.
 • In geval u de aanvraag terugtrekt nadat deze reeds is goedgekeurd na publicatie: € 1.500,- + de publicatiekosten
 • In geval u de aanvraag terugtrekt nadat deze reeds is (voor)gepubliceerd op de website van FDC FUNDING en/of reeds is volgeschreven: 2,8 % of 100% van de succesfee.

Inspanningskosten worden niet in rekening gebracht wanneer FDC FUNDING om moverende redenen uw project terugtrekt en herpubliceert.

Vervroegde aflossing

De voorwaarden voor vervroegde aflossing worden door de adviseur en/of crowdfundingbeoordelaar met u afgestemd. De afspraken omtrent vervroegde gedeeltelijke of gehele aflossing worden altijd in de Pitch van de gepubliceerde aanvraag en in de Overeenkomst Lening vermeld.

Bij de Vastgoedlening geldt dat deelaflossingen van 20% 1x per 12 maanden boetevrij zijn toegestaan. Deelaflossingen van meer dan 20% is mogelijk met bijbetaling van 10 maanden compensatierente en administratiekosten. 60% van het bij te betalen bedrag aan compensatierente is voor de investeerder, 40 % van het bij te betalen bedrag aan compensatierente is voor FDC FUNDING. De administratiekosten voor versnelde aflossing bedragen € 495,- excl. BTW.

Algehele vervroegde aflossing is mogelijk met bijbetaling van 10 maanden compensatierente als het gaat om de vastgoedlening. De rente is ten gunste van de investeerders.

Herziening leenvoorwaarden

Wanneer de oorspronkelijke leenvoorwaarden worden aangepast, zoals beschreven in artikel 20 van de Algemene Voorwaarden, worden administratiekosten in rekening gebracht ter hoogte van 1% van de nog uitstaande leensom, met een minimum van € 495,- excl. BTW.

Begeleidingspakket

FDC FUNDING hecht veel waarde aan een goede samenwerking. Met de geldnemer en met de crowdfundingpartners. Crowdfundingpartners dragen immers mede bij aan het succes van een aankoop of onderneming, ook nádat de benodigde financiering via crowdfunding is verkregen. FDC FUNDING wil hierbij graag een ondersteunende rol vervullen. Om deze reden hebben wij de mogelijkheid in ons aanvraagproces opgenomen om voor u een advies- en begeleidingspakket af te sluiten.


Wij bieden u graag de volgende advies en begeleidingspakketten per uur aan:

 • Goud (60 uur begeleiding)
 • Zilver (40 uur begeleiding)
 • Brons (20 uur begeleiding)

(uur prijs € 150,-)

De voordelen voor u zijn:

 • U wordt met regelmaat begeleid en krijgt regelmatig advies .
 • Investeerders zullen in de pitch zien dat u zich laat bijstaan, een signaal dat vertrouwen geeft.
 • Gunstige invloed op investeringsbeslissingen. Kans op 100% funding wordt vergroot.
 • Adviesuren worden mee gefinancierd met het crowdfunding project.
 • Adviesuren zijn door u flexibel in te zetten gedurende de looptijd van de lening.

Tarievenblad Geldnemers

Download hieronder de tarievenbladen van FDC Funding.

Tarievenblad Geldnemer

Bijlage Tarievenblad Geldnemer