Financieringsvormen

Uw financiering via FDC FUNDING

FDC FUNDING biedt u een flexibele financieringsvorm. Onze Vastgoedlening kan volledig annuïtair of volledig aflossingsvrij worden ingericht, maar er kan ook een combinatie worden gemaakt van deze twee leenvormen. Samen met uw adviseur bepaalt u welke aflosvorm of combinatie van vormen het beste bij uw ambitie past.

De Vastgoedlening

Een Vastgoedlening is net als de aflossingsvrije en de annuïteiten lening een lening voor de aanschaf van bedrijfsonroerendgoed en objecten voor de verhuur. Bij een vastgoed lening kunt u een combinatie maken van leenvormen. Daarnaast biedt de Vastgoedlening de mogelijkheid tot boetevrije deelaflossingen. 

vastgoed-financiering-crowdfunding-fdc

Kenmerken van de vastgoedlening

 • Zowel voor zakelijke hypotheken en verhuurhypotheken
 • Tot 85% van de waarde van het object
 • Looptijd minimaal 1 en maximaal 10 jaar
 • Altijd sprake van hypothecaire zekerheid
 • Bij een Vastgoedlening geldt dat deelaflossingen van 20% 1x per 12 maanden boetevrij zijn toegestaan. Deelaflossingen van meer dan 20% zijn mogelijk met bijbetaling van 6 maanden compensatierente en administratiekosten. Algehele vervroegde aflossing is mogelijk met bijbetaling van 10 maanden compensatierente.

Te financieren middels:

 • Annuïteitenlening
 • Aflossingsvrije lening (maximaal 60% LTV)
 • Combinatie van Annuïteitenlening en Aflossingsvrije lening

Op het Tarievenblad Geldnemer vindt u meer informatie over de mogelijkheden en tarieven van de Vastgoedlening.

Voor wie

Voor zakelijke en particuliere vastgoedondernemers.  Tevens moeten kredietaanvragers 18 jaar zijn, Nederlands ingezetene en handelingsbekwaam en -bevoegd zijn. Bedrijven dienen ingeschreven te zijn in de Nederlandse Kamer van Koophandel. De lening kan ingezet worden voor situaties waarbij het wenselijk is gedurende de looptijd in een vast schema af te lossen.

Welke bescheiden hebben wij nodig?

Welke documenten hebben wij van u nodig, om uw aanvraag voor een zakelijke hypotheek op haalbaarheid te kunnen toetsen:

Vastgoedondernemer (zakelijk)

Vastgoedondernemer (particulier)
Naam en adres klant Naam en adres klant (evt. partner)
Naam en adres onderneming(en) Aangifte IB klant (evt. partner)
Aangifte IB klant Adres aan te kopen pand/ Funda link
Jaarrekening van de onderneming(en) WOZ waarde/ WOZ verklaring
Adres aan te kopen pand/ Funda link Aankoopprijs
WOZ waarde/ WOZ verklaring (Indicatie) huurinkomsten
Aankoopprijs (Indicatie) van de Puntenhuur (bij sociale huur)
(Indicatie) huurinkomsten Privé adres (voor BKR toets)/ BKR toets
(Indicatie) van de Puntenhuur (bij sociale huur)  
Privé adres (voor BKR toets)/ BKR toets  

Welke zekerheden vragen wij?

 • Hypotheekrecht met voldoende overwaarde op vastgoed in Nederland, onderbouwd door een taxatierapport* (verplicht)
 • Bij 2e of 3e hypotheek: aanvullend een negatieve hypotheekverklaring (verplicht)
 • Pandrecht op huurpenningen (optioneel)
 • Pandrecht op Overlijdensrisicoverzekering (optioneel)
 • Depotregeling
 • Mede aansprakelijkheid in privé (optioneel)

Maatwerk lening

De specifieke inrichting van de Vastgoedlening zal per crowdfundingproject verschillen. De uitgangspunten van de lening, de risicoclassificatie, aanvullende afspraken worden daarom altijd duidelijk omschreven in de bijbehorende toelichting in de pitch. Maatwerkafspraken en/of overbruggingsfinancieringen of projectfinanciering zijn bespreekbaar met uw adviseur en/of crowdfundingbeoordelaar.