Betaalschema's

U investeert in projecten van FDC FUNDING. Bij Mijn FDC FUNDING vindt u het betaalschema van uw investeringen. Wilt u weten hoe de betaalschema's in Mijn FDC FUNDING tot stand komen? Hieronder leggen we het uit.

Betaalschema van de Vastgoedlening

De Vastgoedlening is een annuïtaire lening, een aflossingsvrije lening of een combinatie hiervan. De betaling van de annuïteit en van de rente op het aflossingsvrije deel wordt gedaan in één vast Maandbedrag. Een eventuele restschuld (bij een aflossingsvrij deel) zal aan het einde van de looptijd in één keer worden betaald.

Voor een Vastgoedlening betaalt de investeerder 0,4% succesfee per jaar looptijd over de gedane investering, met een maximum van 2,8% (7 jaar). De succesfee wordt gedurende de gehele looptijd gespreid ingehouden op de uitbetaling van alle Maandbedragen. Bij leningen van meer dan 7 jaar, betaalt u derhalve na 7 jaar geen succesfee meer.

Bij de Vastgoedlening zijn deelaflossingen van 20% 1x per 12 maanden boetevrij toegestaan. Bij deelaflossingen van meer dan 20% of algehele aflossing ontvangen de investeerders 6 maanden compensatierente. In het geval van deelaflossing verbetert de Loan-to-Value voor u, doordat de uitstaande schuld lager wordt ten opzichte van de waarde van het vastgoedobject. Uw succesfee wordt berekend over de nog uitstaande schuld, waardoor uw rendement onveranderd blijft. 

In de onderstaande tabel treft u een voorbeeld van een betaalschema van de Vastgoedlening. In dit voorbeeld is € 1.000,- geïnvesteerd in een Vastgoedlening. Hiervan wordt 40% annuïtair afgelost en 60% is aflossingsvrij. De rente is 5% en de looptijd is 120 maanden. 

 

Maand U ontvangt Kosten Rente Aflossing Restant investering
1 € 6,33 € 0,33 € 4,07 € 2,59 € 997,41
2 € 6,33 € 0,33 € 4,06 € 2,60 € 994,81
3 € 6,33 € 0,33 € 4,05 € 2,61 € 992,20
4 t/m 57 € 6,33  € 0,33 € 4,04 (enz.) € 2,62 (enz.) € 989,58 (enz.)
58 € 6,32 € 0,34 € 3,39 € 3,27 € 830,91
59 t/m 83 € 6,32 € 0,34 € 3,38 (enz.) € 3,28 (enz.) € 827, 63
84 € 6,31 € 0,35 € 3,03 € 3,36 € 741,15
85 t/m 119 € 6,66 € 0,00 € 3,01 (enz.) € 3,65 (enz.) € 737,50
120 € 606,77 €0,00 € 2,48 € 604,29 € 0,00